Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
How Products Are Made. Volume 1
Tác giả: Neil Schlager
Xuất bản: : Gale, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670
 
Science and its times : understanding the social significance of scientific discovery. Volume 3
Tác giả: Neil Schlager
Xuất bản: : Gale Group, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
Alternative energy
Tác giả: Neil Schlager, Jayne Weisblatt
Xuất bản: Detroit: UXL, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.794
 
Science of everyday things
Tác giả: Judson Knight, Neil Schlager
Xuất bản: Detroit: Gale Group, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  500
 
Science and its times : understanding the social significance of scientific discovery
Tác giả: Josh Lauer, Neil Schlager
Xuất bản: Detroit: Gale Group, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
Science and its times : understanding the social significance of scientific discovery . volume 4
Tác giả: Josh Lauer Associate, Neil Schlager
Xuất bản: : Gale, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  509
 
Amphibians
Tác giả: William E Duellman, Neil Schlager
Xuất bản: : Gale, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  590.3
 
Reptiles
Tác giả: James B Murphy, Neil Schlager
Xuất bản: Michigan: Gale Group, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  597.9
 
How products are made : an illustrated guide to product manufacturing
Tác giả: Kyung-Sun Lim, Neil Schlager
Xuất bản: Detroit Mich: Gale Research, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670
 
Grzimek's Animal Life Encyclopedia : Amphibians Vol 6
Tác giả: Group Gale, Neil Schlager, Joseph E Trumpey
Xuất bản: : Gale Cengage, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  590.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục