Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.7399971 giây)
American Civil War. Almanac
Tác giả: Hillstrom Kevin,
Thông tin xuất bản: San Francisco : UXL , 1999
Ký hiệu phân loại: 973.7
ISBN: 0787638234
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 17311 Định dạng: PDF
Alternative energy
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : UXL , 2006
Ký hiệu phân loại: 333.794
ISBN: 0787694398
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 25538 Định dạng: PDF
Grzimek's student animal life resource. Birds
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : UXL , 2005
Ký hiệu phân loại: 598
ISBN: 0787692352
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 25541 Định dạng: PDF
UXL encyclopedia of world biography
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : UXL , c2003
Ký hiệu phân loại: 920.02
ISBN: 0787664650 (set : alk. paper)
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
U-X-L encyclopedia of science
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : UXL , 2002
Ký hiệu phân loại: 503
ISBN: 0787654329
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 39010 Định dạng: PDF
American Revolution : biographies
Tác giả: Schmittroth Linda,
Thông tin xuất bản: Detroit : UXL , 2000
Ký hiệu phân loại: 973.392
ISBN: 0787637920
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 39196 Định dạng: PDF
American Civil War reference library [electronic resource]
Tác giả: Hillstrom Kevin,
Thông tin xuất bản: Detroit Mich : UXL , 2000
Ký hiệu phân loại: 973.7
ISBN: 0787638196
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 39749 Định dạng: PDF
Endangered species [electronic resource]
Tác giả: Benson Sonia,
Thông tin xuất bản: Farmington Hills MI : UXL , 2004
Ký hiệu phân loại: 333.9542333
ISBN: 0787676187
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 39995 Định dạng: PDF
American Revolution reference library [electronic resource]
Tác giả: Schmittroth Linda,
Thông tin xuất bản: Detroit Mich : UXL , 2000
Ký hiệu phân loại: 973
ISBN: 0787637904
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 40756 Định dạng: PDF
American Civil War. Almanac [electronic resource]
Tác giả: Hillstrom Kevin,
Thông tin xuất bản: Detroit : UXL , 2000
Ký hiệu phân loại: 973.7
ISBN: 0787638196
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 44609 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục