Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 204 kết quả
Horizons of Shamanism: A Triangular Approach to the History and Anthropology of Ecstatic Techniques
Tác giả: Peter Jackson, Peter Jackson
Xuất bản: Stockholm Sweden: Stockholm University Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  201.44
 
Get Your Ass in the Water and Swim Like Me
Tác giả: Bruce Jackson, Bruce Jackson
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  811.0896073
 
Android Apps for Absolute Beginners [electronic resource]
Tác giả: Wallace Jackson
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.268
 
Encyclopedia of multicultural psychology
Tác giả: Yo Jackson
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: SAGE Publications, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.8
 
Collins Good Wood Joints
Tác giả: Albert Jackson
Xuất bản: : Collins, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  684.08
 
The Cambridge Companion to Shakespeare on Film
Tác giả: Russell Jackson
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436
 
GURPS Magic
Tác giả: Steve Jackson
Xuất bản: : Steve Jackson Games, 1994
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793
 
Moonwalk
Tác giả: Michael Jackson
Xuất bản: New York: Doubleday, 1988
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  784.5
 
What a Westmoreland wants
Tác giả: Brenda Jackson
Xuất bản: New York: Silhouette Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Software abstractions : logic, language, and analysis
Tác giả: Daniel Jackson
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục