Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.5699531 giây)
Websphere and lotus : implementing collaboration
Tác giả: Lamb John,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Prentice Hall , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0131443305
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7709 Định dạng: CHM
Being Single in India : Stories of Gender, Exclusion, and Possibility
Tác giả: Lamb Sarah,
Thông tin xuất bản: Oakland : University of California Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 306.8153095414
ISBN: 9780520389427
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hawk in a blue sky
Tác giả: Lamb Charlotte,
Thông tin xuất bản: London : Mills Boon , 1977
Ký hiệu phân loại: 823
ISBN: 0263744914
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 89292 Định dạng: PDF
Girls of Color, Sexuality, and Sex Education [electronic resource]
Tác giả: Lamb Sharon,
Ký hiệu phân loại: 305.3
ISBN: 9781137601551
Bộ sưu tập: Tham khảo
Regreening the Bare Hills [electronic resource] : Tropical Forest Restoration in the Asia-Pacific Region
Tác giả: Lamb David,
Ký hiệu phân loại: 577.3
ISBN: 9789048198702
Bộ sưu tập: Tham khảo
The mournful teddy [downloadable e-book]
Tác giả: Lamb John J,
Thông tin xuất bản: New York : Berkley Prime Crime , 2006
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 1101008482
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 91074 Định dạng: PDF
The false-hearted teddy [downloadable e-book]
Tác giả: Lamb John J,
Thông tin xuất bản: New York : Berkley Prime Crime , 2007
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 1429540176
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 91316 Định dạng: PDF
Housing segregation in suburban America since 1960 : presidental and judicial politics
Tác giả: Lamb Charles M,
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 363.5
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 114852 Định dạng: PDF
Shakespeare in the marketplace of words
Tác giả: Lamb Jonathan P,
Thông tin xuất bản: New York : Cambridge University Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 822.33
ISBN: 9781107193314
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 155589 Định dạng: PDF
Marketing
Tác giả: Lamb Charles W,
Thông tin xuất bản: Mason OH : SouthWesternCengage Learning , 2013
Ký hiệu phân loại: 658.8
ISBN: 111182164X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 146260 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục