Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 112 kết quả (0.6875481 giây)
Expert C++/CLI [electronic resource] : .NET for Visual C++ programmers
Tác giả: Heege Marcus,
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1430203579
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 27850 Định dạng: PDF
Strategic Foresight [electronic resource] : A New Look at Scenarios
Tác giả: Marcus A,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 9780230622654
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The properties of solvents
Tác giả: Marcus Y,
Thông tin xuất bản: Chichester New York : Wiley , 1998
Ký hiệu phân loại: 541.3482
ISBN: 0471983691
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 42531 Định dạng: PDF
JavaScript manual of style
Tác giả: Johnson Marcus,
Thông tin xuất bản: Emeryville Calif : ZD Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1562764233
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 49147 Định dạng: CHM
IP multicasting : concepts and applications
Tác giả: Goncalves Marcus,
Ký hiệu phân loại: 004.66
ISBN: 0079137911
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 36745 Định dạng: CHM
Cook the perfect
Tác giả: Wareing Marcus,
Thông tin xuất bản: New York : DK Pub , 2007
Ký hiệu phân loại: 641.5
ISBN: 9780756626242
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71312 Định dạng: PDF
Mobile TV: Customizing Content and Experience elektronisk ressurs : Mobile Storytelling, Creation and Sharing
Tác giả: Marcus Aaron,
Thông tin xuất bản: London New York : Springer , 2010
Ký hiệu phân loại: 621.3881
ISBN: 9781848827011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 39471 Định dạng: PDF
Core animation elektronisk ressurs : simplified animation techniques for Mac and iPhone development
Tác giả: Zarra Marcus,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : AddisonWesley , 2010
Ký hiệu phân loại: 006.696
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 39184 Định dạng: PDF
Blueprints for high availability, second edition [electronic resource]
Tác giả: Marcus Evan,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Wiley Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0471430269
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 42538 Định dạng: PDF
Expert C++/CLI [electronic resource] : .NET for Visual C++ Programmers
Tác giả: Heege Marcus,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Springer , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9781430203575
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 37606 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục