Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Thống kê và xử dữ liệu môi trường = : Environmental statistics and data processing
Tác giả: Chế Đình Lý
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.70072
 
Cây xanh phát triển và quản trong môi trường đô thị
Tác giả: Chế Đình Lý
Xuất bản: TpHCM: Nông Nghiệp, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4095
 
Phân tích hệ thống môi trường
Tác giả: Chế Đình Lý
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Phân tích hệ thống môi trường : Giáo trình
Tác giả: Chế Đình Lý
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TpHồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7
 
Hiện trạng tài nguyên nước và giải pháp quản hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 tỉnh Bình Dương
Tác giả: Bùi Thị Ly Na, Chế Đình Lý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Đánh giá hiện trạng chất thải rắn đô thị và đề xuất giải pháp quản phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2025
Tác giả: Lê Ngọc Tú, Chế Đình Lý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Xây dựng mối quan hệ giữa chỉ số ô nhiễm nước tổng hợp (WPI) và chỉ thị kinh tế-xã hội, đề xuất giải pháp quản môi trường nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Tác giả: Sao Mai Đinh, Chế Đình Lý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  333.91
 
Đánh giá hiện trạng, dự án chất thải nguy hại và đề xuất các giải pháp đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo...
Tác giả: Trần Thị Thùy Trang, Chế Đình Lý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục