Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 50 kết quả
State and Society : Emergence and Development of Social Hierarchy and Political Centralization. [electronic resource]
Tác giả: J Gledhill, B Bender, M T Larsen
Xuất bản: Hoboken: Routledge, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.1
 
Political Philosophy
Tác giả: Dudley Knowles
Xuất bản: : Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.01
 
Law, legislation and liberty [electronic resource] : a new statement of the liberal principles of justice and political ...
Tác giả: Friedrich A von Hayek, Friedrich A von Hayek, Friedrich A von Hayek, Friedrich A von Hayek
Xuất bản: London: Routledge, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.011
 
Civic republicanism
Tác giả: Iseult Honohan
Xuất bản: : Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.011
 
The development of the polis in archaic Greece
Tác giả: Lynette G Mitchell, P J Rhodes
Xuất bản: London New York: Routledge, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.938
 
Politics, the basics [electronic resource]
Tác giả: Stephen D Tansey
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
Globalization and the global politics of justice
Tác giả: Barry K Gills
Xuất bản: London: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.011
 
Politics, the basics
Tác giả: Stephen D Tansey
Xuất bản: New York NY: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
Tocqueville's moral and political thought : new liberalism
Tác giả: M R R Ossewaarde
Xuất bản: London New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.512
 
Hannah Arendt
Tác giả: Simon Swift
Xuất bản: London New York: Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.5092
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục