Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
New Cambridge Advanced English Student's Book
Tác giả: Leo Jones
Xuất bản: : Cambridge University Press, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Games for grammar practice : a resource book of grammar games and interactive activities
Tác giả: Maria Lucia Zaorob, Elizabeth Chin
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Professional English in Use Law
Tác giả: Gillian D Brown, Sally Rice
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2402434
 
The TKT course : teaching knowledge test
Tác giả: Mary Spratt, Alan Pulverness, Melanie Williams
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2407
 
Business Vocabulary in Use Elementary
Tác giả: Bill Mascull
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2402465
 
Test your English vocabulary in use : upper-intermediate
Tác giả: Michael McCarthy, Michael McCarthy, Felicity O'Dell
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Cambridge IELTS. 5 : examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations : English for speakers of other l...
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24076
 
Grammar in use : reference and practice for intermediate students of English
Tác giả: Raymond Murphy, Roann Altman
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 1989
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers
Tác giả: Raymond Murphy, Helen Naylor
Xuất bản: Cambridge UK New York NY USA: Cambridge University Press, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Cambridge IELTS 7 : examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations : English for speakers of other la...
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24076
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục