Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
500 words, phrases and idioms for the TOEFL iBT plus typing strategies [electronic resource]
Tác giả: Bruce Stirling
Xuất bản: Los Angeles Calif: Nova Press, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24076
 
Toefl preparation guide: test of english as a foreign language
Tác giả: Michael A Pyle, Ellen Munoz Mary
Xuất bản: NJ: McGrawHill, 1982
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.24076
 
Barron's : How to Prepare for the TOEFL Test : Test of English as a Foreign Language
Tác giả: Pamela J Sharpe, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.24076
 
TOEFL Test Strategies
Tác giả: Eli Hinkel, Lê Huy Lâm
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.24076
 
Barron's : How to Prepare for the TOEFL Essay
Tác giả: Lin Lougheed, Nguyễn Thành Yến
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.24076
 
Check your English vocabulary for TOEFL [electronic resource]
Tác giả: Rawdon Wyatt
Xuất bản: London: A C Black, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24076
 
Cambridge IELTS. 5 : examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations : English for speakers of other l...
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24076
 
Check your vocabulary for English for the IELTS examination : a workbook for students
Tác giả: Rawdon Wyatt
Xuất bản: London: Peter Collin, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24076
 
Cambridge IELTS 7 : examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations : English for speakers of other la...
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24076
 
Test your reading
Tác giả: Michael Dean
Xuất bản: Harlow: Penguin English, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24076
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục