Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 119 kết quả
Cơ học lý thuyết
Tác giả: Trần Huy Long, Nguyễn Hùng, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  531
 
Cơ học cơ sở
Tác giả: Trần Huy Long, Phạm Nhân Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  531
 
Cơ học đại cương từ Aristotle đến Newton
Tác giả: Hoàng Nam Nhật
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  531
 
Bài tập cơ học lý thuyết
Tác giả: Lê Quang Toại
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  531
 
Fundamentals of Electronic Circuit Design
Tác giả: David Comer, Donald Comer
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
Cơ sở vật lí . Tập 1- Cơ học - I
Tác giả: Halliday David, Walker Jearl, Resnick Robert
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
Cơ sở vật lí . Tập 2 - Cơ học - II
Tác giả: Halliday David, Walker Jearl, Resnick Robert
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
Bài tập cơ học lý thuyết
Tác giả: Trường ĐH Thủy Lợi
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
Nhập môn cơ học
Tác giả: Đặng Đình Áng, Ngô Thành Phong, Trịnh Anh Ngọc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
Nonlinear Liapunov Dynamics
Tác giả: JM Skowronski
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 

Truy cập nhanh danh mục