Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 30 kết quả
Beating IT risks
Tác giả: Ernie Jordan
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.05
 
Business Processes and information technology
Tác giả: Ulric J Gelinas, Jane Fedorowicz, Steve G Sutton
Xuất bản: USA: Thomson SouthWestern, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.05
 
Geo-Business : His in the digital organization
Tác giả: James B Pick
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.05
 
IEXEC enterprise essentials companion guide elektronisk ressurs
Tác giả: Martha Young, Michael Jude
Xuất bản: Indianapolis Ind: Cisco Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.05
 
Transforming business : Big data, mobility, and globalization
Tác giả: Allison Cerra, Kevin Easterwood, Jerry Power
Xuất bản: Indianapolis Ind: WileyJohn Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.05
 
What's your digital business model? : six questions to help you build the next-generation enterprise
Tác giả: Peter Weill, Stephanie L Woerner
Xuất bản: Boston Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.05
 
What to do when machines do everything : how to get ahead in a world of AI, algorithms, bots, and big data
Tác giả: Malcolm Frank, Benjamin Pring, Paul Roehrig
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.05
 
Exploring IBM SOA technology & practice [electronic resource] : how to plan, build, and manage a service oriented archit...
Tác giả: Bobby Woolf
Xuất bản: Gulf Breeze FL: Maximum Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.05
 
Chuyển đổi số đến cốt lõi nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp và chính bản thân bạn = Digital to the...
Tác giả: Mark Raskino, Huỳnh Hữu Tài, Phạm Anh Tuấn, Graham Waller
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.05
 
Microsoft Office Live Small Business [electronic resource] : Build and Customize your Small-Business Web Site
Tác giả: Rahul Pitre
Xuất bản: Birmingham: Packt Publishing Limited, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.05
 

Truy cập nhanh danh mục