Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Mathematical excursions to the world's great buildings
Tác giả: Alexander Hahn
Xuất bản: Princeton: Princeton University Press, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Nguyên lý thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc
Tác giả: Phan Tấn Hài
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Nguyên lí thiết kế kiến trúc
Tác giả: Tạ Trường Xuân
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Nguyên lí thiết kế kiến trúc
Tác giả: Tạ Trường Xuân
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Chuyên đề nội ngoại thất
Tác giả: Nguyễn Hữu Văn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Architecture in the Anthropocene : Encounters Among Design, Deep Time, Science and Philosophy
Tác giả: Etienne Turpin
Xuất bản: Ann Arbor: Open Humanities Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Disclosing Horizons
Tác giả: Nicholas Temple
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Toward an architecture of enjoyment
Tác giả: Henri LefebvreŁukasz Stanek, Robert Bononno, Henri Lefebvre
Xuất bản: Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
Baudrillard for architects
Tác giả: Francesco Proto
Xuất bản: New York: Routledge, 2020
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
The bureaucracy of beauty : design in the age of its global reproducibility
Tác giả: Arindam Dutta
Xuất bản: New York: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.1
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục