Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.5199569 giây)
Encyclopedia of computer science and technology
Tác giả: Henderson Harry,
Thông tin xuất bản: New York : Facts On File , 2009
Ký hiệu phân loại: 004.03
ISBN: 0816063826
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71154 Định dạng: PDF
Từ điển internet
Tác giả: Trần Thanh Nữ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Đà Nẵng , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.03
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Encyclopedia of information science and technology.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : Idea Group Reference , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.03
ISBN: 159140794X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13127 Định dạng: PDF
Soundforge power!
Tác giả: Garrigus Scott,
Thông tin xuất bản: : Course Technology PTR , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.03
ISBN: 159200539x
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13128 Định dạng: PDF
Dictionary of Computer Words
Thông tin xuất bản: USA : Houghton Mifflin , 1995
Ký hiệu phân loại: 004.03
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
English-Vietnamese Dictionary of Acronyms and Abbreviations Used in Telecommunications, Radioelectronics, and Informatic...
Tác giả: Vũ Văn Chung,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 1997
Ký hiệu phân loại: 004.03
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Từ điển tin học máy tính kỹ thuật tin học
Tác giả: Nguyễn Cẩn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1998
Ký hiệu phân loại: 004.03
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Từ điển tin học và công nghệ thông tin Anh - Anh-Việt
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thông Tấn , 2002
Ký hiệu phân loại: 004.03
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Từ điển tin học Anh- Việt và Việt- Anh
Tác giả: Lưu Kiếm Thanh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Hà Nội , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.03
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Family Computing Dictionary of Computer Terms Made Simple
Tác giả: Conniffe Patricia,
Thông tin xuất bản: : Scholastic Book Services , 1984
Ký hiệu phân loại: 004.03
ISBN: 0590944568
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 62278 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục