Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 22 kết quả (0.0156773 giây)
Encyclopedia of computer science and technology
Tác giả: Harry Henderson
New York: Facts On File, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.03
 
Family Computing Dictionary of Computer Terms Made Simple
Tác giả: Patricia Conniffe
: Scholastic Book Services, 1984
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.03
 
Từ điển tin học Anh- Việt và Việt- Anh
Tác giả: Lưu Kiếm Thanh
Hà Nội: Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 004.03
 
Từ điển internet
Tác giả: Trần Thanh Nữ
TpHCM: Đà Nẵng, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 004.03
 
Từ điển tin học và công nghệ thông tin Anh - Anh-Việt
Tác giả: Trương Văn Thiện
Hà Nội: Thông Tấn, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 004.03
 
Encyclopedia of information science and technology
Tác giả: 
: Idea Group Reference, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.03
 
Soundforge power!
Tác giả: Scott Garrigus
: Course Technology PTR, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.03
 
English-Vietnamese Dictionary of Acronyms and Abbreviations Used in Telecommunications, Radioelectronics, and Informatic...
Tác giả: Vũ Văn Chung
TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 004.03
 
Dictionary of Computer Words
Tác giả: Tác giả tập thể
USA: Houghton Mifflin, 1995
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 004.03
 
Từ điển tin học máy tính kỹ thuật tin học
Tác giả: Nguyễn Cẩn
Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1998
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 004.03
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục