Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Parallel programming with Intel Parallel Studio XE [electronic resource]
Tác giả: Stephen Blair-Chappell, Kittur Ganesh, Pablo Halpern, Andrew Stokes
Xuất bản: Indianapolis Ind: WroxJohn Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.35
 
The sourcebook of parallel computing
Tác giả: J J Dongarra
Xuất bản: San Francisco Calif: Morgan Kaufmann, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.35
 
Achieving extreme performance with Oracle Exadata elektronisk ressurs
Tác giả:
Xuất bản: New York: Oracle PressMcGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.35
 
Beowulf cluster computing with Linux
Tác giả: William Gropp, Ewing Lusk, Thomas Sterling
Xuất bản: Cambridge: MIT, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.35
 
Parallel I/O for cluster computing
Tác giả: Christophe Cérin, Jin Hai
Xuất bản: Sterling VA: Kogan Page Science, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.35
 
Distributed and parallel systems : cluster and grid computing
Tác giả: Zoltan Juhasz, Peter Kacsuk
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.35
 
Vector game math processors
Tác giả: James Leiterman
Xuất bản: Plano Texas: Wordware Publishing, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.35
 
Programming massively parallel processors : a hands-on approach
Tác giả: David B Kirk, Wen-mei W Hwu
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.35
 
Advanced computer architecture and parallel processing [electronic resource]
Tác giả: Hesham El-Rewini, Mostafa Abd-El-Barr
Xuất bản: Hoboken NJ Great Britain: WileyInterscience, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.35
 
High Performance Computing : Paradigm and infrastructure
Tác giả: Laurence T Yang
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.35
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục