Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2876 kết quả (0.6400331 giây)
Scaling a Software Business: The Digitalization Journey
Tác giả: Fitzgerald Brian,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 005.1068
ISBN: 9783319531168
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming: 18th International Conference, XP 2017, Cologne, German...
Tác giả: Baumeister Hubert,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9783319576336
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Intel Galileo and Intel Galileo Gen 2: API Features and Arduino Projects for Linux Programmers
Tác giả: Manoel Ramon,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9781430268383
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hành trang lập trình : những kỹ năng lập trình viên chuyên nghiệp cần có
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên , 2020
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9786049784859
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Python dành cho người bắt đầu
Tác giả: Lê Cảnh Trung,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên , 2022
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9786043415575
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Kiểm thử nâng cao kiểm thử trong Scrum: hướng dẫn dành cho bảo đảm chất lượng phần mềm trong thế giới Agile = Testing in...
Tác giả: Linz Tilo,
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 9789460930591
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Fundamental Approaches to Software Engineering : 22nd International Conference, FASE 2019, Held as Part of the European ...
Tác giả: Hahnle Reiner,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2019
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9783030167226
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Fundamental Approaches to Software Engineering : 23rd International Conference, FASE 2020, Held as Part of the European ...
Tác giả: Wehrheim Heike,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9783030452346
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ernst Denert Award for Software Engineering 2019 : Practice Meets Foundations
Tác giả: Felderer Michael,
Thông tin xuất bản: Cham Switzerland : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9783030586171
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Rhetorical Code Studies: Discovering Arguments in and around Code
Tác giả: Brock Kevin,
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 9780472131273
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục