Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 453 kết quả
Linux shell scripting cookbook : solve real-world shell scripting problems with over 110 simple but incredibly effective...
Tác giả: Sarath Lakshman
Xuất bản: Olton Birmingham: Packt Pub Ltd, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Mastering Unix shell scripting
Tác giả: Randal K Michael
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Embedded FreeBSD cookbook [electronic resource]
Tác giả: Paul Cevoli
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Linux in a nutshell : a desktop quick reference
Tác giả: Ellen Siever
Xuất bản: Beijing Sebastopol: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Pro Linux embedded systems [electronic resource]
Tác giả: Gene Sally, William Von Hagen
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Understanding Microsoft Virtualization R2 Solutions
Tác giả: Mitch Tulloch
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
The Debian system : concepts and techniques
Tác giả: Martin F Krafft
Xuất bản: San Francisco: William Pollock, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
C++ GUI programming with Qt3
Tác giả: Jasmin Blanchette, Mark Summerfield
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall in association with Trolltech Press, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.437
 
CentOS bible [electronic resource]
Tác giả: Tim Boronczyk, Chris Negus
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Virtualization : a manager's guide [electronic resource]
Tác giả: Dan Kusnetzky
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.435
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục