Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 442 kết quả (0.6200056 giây)
Trình biên dịch
Tác giả: Phan Thị Tươi,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1996
Ký hiệu phân loại: 005.435
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Hệ điều hành Linux
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Trình biên dịch : nguyên lý, kỹ thuật và công cụ. T.1
Tác giả: VAho Alfred,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.435
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Microsoft MS DOS 6 : Operating System
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : Microsoft , 1993
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Tổng quan hệ điều hành : Song ngữ Anh - Việt có chú giải dịch thuật
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Giáo trình Nhập môn hệ điều hành
Ký hiệu phân loại: 005.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Developing user interfaces for Microsoft Windows
Tác giả: McKay Everett N,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.43
ISBN: 0735605866
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6511 Định dạng: PDF
Microsoft computer dictionary.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.43
ISBN: 0735606153
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6513 Định dạng: CHM
UNIX unleashed
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Sams , 1994
Ký hiệu phân loại: 005.43
ISBN: 0672304023
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6601 Định dạng: PDF
UNIX systems programming : communication concurrency, and threads
Tác giả: Robbins Kay A,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0130424110
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6711 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục