Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Hacking : the next generation [electronic resource]
Tác giả: Nitesh Dhanjani, Brett Hardin, Billy Rios
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.84
 
Android malware
Tác giả: Xuxian Jiang, SpringerLink (Online service), Yajin Zhou
Xuất bản: New York: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.84
 
E-mail Virus Protection Handbook : Protect Your E-Mail from
Tác giả:
Xuất bản: Rockland MA: Syngress, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.84
 
Hack I.T
Tác giả: TJ Klevinsky, Ajay Gupta, Scott Laliberte
Xuất bản: : AddisonWesley, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.84
 
Computer Viruses and Malware
Tác giả: John Aycock
Xuất bản: : SpringerVerlag New York Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.84
 
Trojans, worms, and spyware : a computer security professional's guide to malicious code
Tác giả: Michael Erbschloe
Xuất bản: Amsterdam: ElsevierButterworth Heinemann, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.84
 
The art of computer virus research and defense
Tác giả: Peter Szor
Xuất bản: Upper Saddle Rier NJ: AddisonWesley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.84
 
Buffer overflow attacks elektronisk ressurs : detect, exploit, prevent
Tác giả: James C Foster
Xuất bản: Rockland MA: Syngress, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.84
 
Malicious mobile code : virus protection for Windows
Tác giả: Roger A Grimes
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Associates, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.84
 
Buffer Overflow Attacks [electronic resource] : Detect, Exploit, Prevent
Tác giả: James Foster, Nishchal Bhalla, Jason Deckard, Niels Heinen, Vitaly Osipov
Xuất bản: San Diego: Elsevier Science Technology Books Syngress Press Imprint, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.84
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục