Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 32 kết quả (0.2031377 giây)
5 tư duy cho tương lai = 5 minds for the future
Tác giả: Gardner Howard,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 2020
Ký hiệu phân loại: 153.9
ISBN: 9786043080681
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
The Great Debate: General Ability and Specific Abilities in the Prediction of Important Outcomes
Tác giả: Lang Jonas,
Ký hiệu phân loại: 153.9
ISBN: 9783039211678
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mind Magic
Tác giả: Friederici Peter,
Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill , 2005
Ký hiệu phân loại: 153.9
ISBN: 0071468056
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
The singularity is near : when humans transcend biology
Tác giả: Kurzweil Ray,
Thông tin xuất bản: New York : Viking , 2005
Ký hiệu phân loại: 153.9
ISBN: 0670033847
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 47395 Định dạng: PDF
The 100% brain course (master manual) : creative exercises to develop 100% of your brain
Tác giả: Saunders Melvin D,
Ký hiệu phân loại: 153.9
ISBN: 0944737064
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 49820 Định dạng: PDF
The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology
Tác giả: Lackey Mercedes,
Thông tin xuất bản: : Penguin , 2005
Ký hiệu phân loại: 153.9
ISBN: 0670033847
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 52990 Định dạng: EPUB
Cambridge Self Scoring IQ Test
Tác giả: Pape Dan,
Thông tin xuất bản: : Test Master Corporation , 1993
Ký hiệu phân loại: 153.9
ISBN: 1882330137
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 63158 Định dạng: PDF
Development of Professional Expertise [electronic resource] : Toward Measurement of Expert Performance and Design of Opt...
Tác giả: Ericsson K Anders,
Thông tin xuất bản: Leiden : Cambridge University Press , 2009
Ký hiệu phân loại: 153.9
ISBN: 9780511594939
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 67309 Định dạng: PDF
IQ and psychometric tests : assess your personality, aptitude, and intelligence
Tác giả: Carter Philip J,
Thông tin xuất bản: London Philadelphia : Kogan Page , 2007
Ký hiệu phân loại: 153.9
ISBN: 0749451068
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 73516 Định dạng: PDF
7 loại hình thông minh = Seven Kinds of Smart
Tác giả: Armstrong Thomas,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2012
Ký hiệu phân loại: 153.9
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 91800 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục