Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
The complete idiot's guide to verbal self-defense [electronic resource]
Tác giả: Lillian Glass
Xuất bản: Boulder Colo: netLibrary Inc, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  168
 
A rulebook for arguments
Tác giả: Anthony Weston
Xuất bản: Indianapolis: Hackett Pub Co, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  168
 
Arguing well
Tác giả: John Shand
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  168
 
Relevance in Argumentation
Tác giả: Douglas Walton
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  168
 
Viết gì cũng đúng các thủ thuật để thành công trong tranh luận = A rulebook for arguments
Tác giả: Anthony Weston,
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  168
 
The philosophy of argument and audience reception
Tác giả: Christopher W Tindale
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  168
 
A workbook for arguments : a complete course in critical thinking
Tác giả: David R Morrow, Anthony WestonAnthony Weston
Xuất bản: Indianapolis: Hackett Pub Co, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  168
 
Oculoplastic surgery : the essentials
Tác giả: William Pai-Dei Chen
Xuất bản: New York: Thieme, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  168
 
Argumentation : analysis and evaluation
Tác giả: F H van Eemeren, Arnolda Francisca Snoeck Henkemans
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  168
 
Cardiac pacing and ICDs
Tác giả: Kenneth A Ellenbogen, Mark A Wood
Xuất bản: Malden Mass: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WG 168
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục