Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.3281189 giây)
Old Testament stories with a Freudian twist
Tác giả: Abse Leo,
Thông tin xuất bản: London : Karnac , 2011
Ký hiệu phân loại: 200.19
ISBN: 9781855758322
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138150 Định dạng: PDF
Where God and science meet : how brain and evolutionary studies alter our understanding of religion
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Westport Conn : Praeger Publishers , 2006
Ký hiệu phân loại: 200.19
ISBN: 0275987884
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 39767 Định dạng: PDF
Cognitive science, religion, and theology : from human minds to divine minds
Tác giả: Barrett Justin L,
Thông tin xuất bản: West Conshohocken PA : Templeton Press , 2011
Ký hiệu phân loại: 200.19
ISBN: 9781599473819
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138045 Định dạng: PDF
The "God" Part of the Brain
Tác giả: Alper Matthew,
Thông tin xuất bản: : Sourcebooks Inc , 2008
Ký hiệu phân loại: 200.19
ISBN: 1402214529
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 62025 Định dạng: PDF
The Plain Truth About God-101 (What the Church Doesn't Want You to Know)
Tác giả: Janssen Allan W,
Thông tin xuất bản: : BooksurgeJanssen International , 2007
Ký hiệu phân loại: 200.19
ISBN: 0973798009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 62773 Định dạng: PDF
Tâm lý học tôn giáo
Tác giả: Vũ Dũng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học xã hội , 1998
Ký hiệu phân loại: 200.19
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 96452 Định dạng: PDF
Hallucinogens and culture
Tác giả: Furst Peter T,
Thông tin xuất bản: S Franc : Chandler Sharp , 1976
Ký hiệu phân loại: 200.19
ISBN: 0883165171
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 47625 Định dạng: PDF
Religion and critical psychology : religious experience in the knowledge economy
Tác giả: Carrette Jeremy R,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2007
Ký hiệu phân loại: 200.19
ISBN: 0203934679
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137675 Định dạng: PDF
The future of an illusion
Tác giả: Freud Sigmund,
Thông tin xuất bản: New York : London Norton C , 1989
Ký hiệu phân loại: 200.19
ISBN: 0393008312
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138499 Định dạng: PDF
Explorations of the psychoanalytic mystics
Tác giả: Merkur Daniel,
Thông tin xuất bản: Amsterdam : Rodopi , 2010
Ký hiệu phân loại: 200.19
ISBN: 9042028599
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 138315 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục