Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 46 kết quả
False Alarm : The Truth About The Epidemic Of Fear
Tác giả: Marc Siegel
Xuất bản: New Jersey: John Wiley SonsInc, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.17
 
Techniques of Social Influence : The psychology of gaining compliance
Tác giả: Dariusz Dolinski
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  302.13
 
The Politics of Uncertainty : Challenges of Transformation
Tác giả: Ian Scoones, Ian Scoones, Andy Stirling, Andy Stirling
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  302.12
 
Rational-Choice-Theorie
Tác giả: Paul B Hill
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  302.13015118
 
The Power of One on One : Human Libraries and the challenges of antiracism work
Tác giả: Tanja Dreher, Jemima Mowbray
Xuất bản: Broadway: UTS ePRESS, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.12
 
Ordnungen des Anderen : Zum Problem des Eigenen in der Soziologie des Fremden
Tác giả: Julia Reuter
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  302.12
 
Sicherheit und Risiko
Tác giả:
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  302.12
 
Entbehrliche der Bürgergesellschaft?
Tác giả: Johanna Klatt, Franz Walter
Xuất bản: Bielefeld Germany: transcript Verlag, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  302.14
 
21st Century Cooperation
Tác giả:
Xuất bản: Oxon: Taylor Francis, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  302.14
 
Folk psychology re-assessed
Tác giả: Daniel D Hutto, Matthew Ratcliffe
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.12
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục