Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.3281262 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:307.14
Phát triển cộng đồng , lý thuyết và vận dụng
Tác giả: Tô Duy Hợp
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn Hóa Thông Tin
Ký hiệu phân loại: 307.14
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1385 Năm XB: 2000
Phát triển cộng đồng - Lý thuyết và vận dụng
Tác giả: Tô Duy Hợp
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn Hóa Thông Tin
Ký hiệu phân loại: 307.14
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1143 Năm XB: 2000
Evaluating social funds
Tác giả: Rawlings Laura
Thông tin xuất bản: nt :World Bank
Ký hiệu phân loại: 307.14
ISBN: 0821350625
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12103 Năm XB: 2004 File: PDF
A history of settlement in Ireland
Thông tin xuất bản: London ; New York :Routledge
Ký hiệu phân loại: 307.14
ISBN: 0415182085
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 42856 Năm XB: 2000. File: PDF
Beyond You and Me
Tác giả: Joubert Kosha Anja
Thông tin xuất bản: Permanent Publications
Ký hiệu phân loại: 307.14
ISBN: 1856230384
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 62783 Năm XB: 2007 File: PDF
Sharing Knowledge, Transforming Societies : The Norhed Programme 2013-2020
Tác giả: Halvorsen Tor
Thông tin xuất bản: Cape TownAfrican Minds
Ký hiệu phân loại: 307.14
ISBN: 9781928502012; 9781928502029
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 174696 Năm XB: 2019
Sharing Knowledge, Transforming Societies
Thông tin xuất bản: Cape Town, South Africa :African Minds
Ký hiệu phân loại: 307.14
ISBN: 1928502016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 196637 Năm XB: 2019.
1

Truy cập nhanh danh mục