Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Beyond You and Me : nspirations and wisdom for building community
Tác giả: Kosha Anja Joubert
Xuất bản: : Permanent Publications, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.14
 
Phát triển cộng đồng - Lý thuyết và vận dụng
Tác giả: Tô Duy Hợp
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  307.14
 
Phát triển cộng đồng : Lý thuyết và vận dụng
Tác giả: Tô Duy Hợp, Lương Hồng Quang
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  307.14
 
Evaluating social funds
Tác giả: Laura Rawlings
Xuất bản: nt: World Bank, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  307.14
 
A history of settlement in Ireland
Tác giả: Terry Barry
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.14
 
Community Empowerment through Research, Innovation and Open Access : Proceedings of the 3rd International Conference on ...
Tác giả: Joko Sayono, Zawawi Isma'il, Zawawi Isma'il, Francis M Navarro, Francis M Navarro, Agus Purnomo, Agus Purnomo, Joko Sayono, Muhamad Alif Haji Sismat, Muhamad Alif Haji Sismat, Luechai Sringernyuang, Luechai Sringernyuang, Ahmad Taufiq, Ahmad Taufiq
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  307.14
 
Sharing Knowledge, Transforming Societies : The Norhed Programme 2013-2020
Tác giả: Tor Halvorsen, Roy Krvel, Kristin Skare Orgeret
Xuất bản: Cape Town South Africa: African Minds, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  307.14
 
Strategic relocation : North American guide to safe places
Tác giả: Joel M Skousen
Xuất bản: Lehi Utah: Swift Pub, c2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.14
 
Here for good : community foundations and the challenges of the 21st century
Tác giả: Terry Mazany
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.14
 
Knowledge partnering for community development
Tác giả: Robyn Eversole
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.14
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục