Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Work in America : an encyclopedia of history, policy, and society
Tác giả: Herbert A Schaffner, Carl E Van Horn
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  331
 
Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực
Tác giả: Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  331
 
Handbook of labor economics
Tác giả: Orley Ashenfelter, David E Card, Richard Layard
Xuất bản: Amsterdam New York NorthHolland New York NY USA: Sole distributors for the USA and Canada Elsevier Science Pub Co, 1986
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  331
 
Labour economics
Tác giả: Stephen W Smith
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  331
 
Handbook of labor economics [electronic resource]
Tác giả: Orley Ashenfelter, David Card
Xuất bản: Amsterdam London: North Holland, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  331
 
Nhân lực Việt Nam trong chiến lược kinh tế 2001 - 2010
Tác giả: Lê Quang Long, Đỗ Hữu Ất
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  331
 
The changing nature of work
Tác giả: Frank Ackerman
Xuất bản: : Island Press, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  331
 
Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực
Tác giả: Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế quốc dân, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  331
 
Giáo trình Kinh tế lao động
Tác giả: Tạ Đức Khánh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  331
 
Female Employment and Gender Gaps in China [electronic resource]
Tác giả: Xinxin Ma
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  331
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục