Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 83 kết quả (0.3750202 giây)
Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
Thông tin xuất bản: TpHCM, Cà Mau
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 301 Năm XB: 1995
Tính khả thi của việc thành lập ngân hàng thóc
Thông tin xuất bản: TpHCM, HUTECH
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1619 Năm XB: 2001 Định dạng: PDF
Tiền và hoạt động ngân hàng
Tác giả: Lê Vinh Danh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Chính Trị Quốc Gia
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 1769 Năm XB: 1996
Tiền tệ ngân hàng
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 10069 Năm XB: 2004
Tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính
Tác giả: Lê Văn Tư,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12816 Năm XB: 2004
Access to financial services in Brazil
Tác giả: Kumar Anjali,
Thông tin xuất bản: Washington DC, The World Bank
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN: 0821357166
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 16549 Năm XB: 2004 Định dạng: PDF
Ngân hàng
Tác giả: Giang Chi,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Trẻ
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 18609 Năm XB: 2007
Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính : Sách tham khảo
Thông tin xuất bản: TpHCM, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 18760 Năm XB: 2007 Định dạng: PDF
Tiền tệ ngân hàng
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống kê
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 19438 Năm XB: 2008 Định dạng: PDF
Introductory Statistics
Tác giả: Mann Prem S,
Thông tin xuất bản: USA, John Wiley Sons Inc
Ký hiệu phân loại: 332.1
ISBN: 0471448176
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 20115 Năm XB: 2004 Định dạng: RAR
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục