Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Learning and memory : from brain to behavior
Tác giả: Mark A Gluck, Eduardo Mercado, Catherine E Myers
Xuất bản: New York: Worth Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.1
 
Public finance and public policy
Tác giả: Jonathan Gruber
Xuất bản: New York NY: Worth Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  336
 
Money, banking, and financial markets
Tác giả: Laurence M Ball
Xuất bản: New York NY: Worth Publishers, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.1
 
Psychology
Tác giả: Peter Gray
Xuất bản: New York: Worth Publishers, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  150
 
What's the problem? : a brief guide to thinking critically
Tác giả: Paula S Rothenberg
Xuất bản: New York NY: Worth Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  160
 
Essentials of economics
Tác giả: Paul R Krugman, Kathryn Jo Graddy, Robin Wells
Xuất bản: New York NY: Worth Publishers, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Discovering psychology
Tác giả: Don H Hockenbury, Sandra E Hockenbury
Xuất bản: New York NY: Worth Publishers, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Krugman's economics for AP*
Tác giả: Margaret A Ray, David A Anderson, Paul R Krugman
Xuất bản: New York: Worth Publishers, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Macroeconomics
Tác giả: N Gregory Mankiw
Xuất bản: New York NY: Worth Publishers, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339
 
Microeconomics
Tác giả: Austan Goolsbee, Steven D Levitt, Chad Syverson
Xuất bản: New York NY: Worth Publishers, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục