Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
The cohousing handbook : building a place for community
Tác giả: Chris ScottHanson
Xuất bản: Gabriola Island BC: New Society Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  334.1
 
Capital and the debt trap : learning from cooperatives in the global crisis
Tác giả: Claudia B Sánchez Bajo, Bruno Roelants
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York NY: Palgrave Macmillan, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  334
 
Giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở tỉnh Tây Ninh
Tác giả: Võ Văn Trí, Phan Mỹ Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  334.683
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Hội nông dân quận 9
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Hiệp, Nguyễn Phú Tụ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  334.683
 
Đánh giá thực trạng, nghiên cứu định hướng và xây dựng giải pháp phát triển các loại hình hợp tác xã trên địa bàn tỉnh T...
Tác giả: Nguyễn Văn Năm, Huỳnh Lam Phương
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Sở khoa học và công nghệ, 2005
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  334
 
Conservation Biology in Sub-Saharan Africa
Tác giả: W Johnny Wilson, Richard B Primack
Xuất bản: Cambridge: Open Book Publishers, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  334
 
Carotenoids and human health
Tác giả: Sherry A Tanumihardjo
Xuất bản: New York: Humana Press, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2013 C-334
 
Senior cohousing : a new way forward for active older adults
Tác giả: Sherry Cummings, Nancy P Kropf
Xuất bản: Switzerland: Springer, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  334.1
 
Food co-ops in America : communities, consumption, and economic democracy
Tác giả: Anne Meis Knupfer
Xuất bản: Ithaca: Cornell University Press, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Climate Change - Geophysical Foundations and Ecological Effects
Tác giả: Houshang Kheradmand, Juan Blanco
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  334.0973
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục