Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 66 kết quả
Greed and corporate failure : the lessons from recent disasters
Tác giả: Stewart Hamilton, Alicia Micklethwait
Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.6041
 
Green economics [electronic resource] : an introduction to theory, policy and practice
Tác giả: Molly Scott Cato
Xuất bản: London Sterling VA: Earthscan, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.6041
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Apple tree tại Việt Nam đến năm 2020
Tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga, Nguyễn Đình Luận
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.6048
 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho tổng công ty cổ phần may Việt Tiến
Tác giả: Ngô Võ Đăng Khoa, Lưu Thanh Tâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.6048
 
Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Tác giả: Nguyễn Phát Đạt, Nguyễn Phú Tụ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.6048
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu
Tác giả: Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Hải Quang
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.6048
 
Learning from clusters : a critical assessment from an economic-geographical perspective
Tác giả: Ron A Boschma, Robert Kloosterman
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.6042
 
Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ vận tải biển tại xí nghiệp vận tải biển và công tác lặn-liên doanh Vietsovpetro đế...
Tác giả: Nguyễn Huy Tuấn, Kiều Xuân Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  338.6048
 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần cao su Đồng Phú giai đoạn 2013-2018
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Đặng Ngọc Đại
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.6048
 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Mai, Nguyễn Hoàng Chương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.6048
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục