Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
When things fall apart
Tác giả: Nora Dudwick
Xuất bản: nt: World Bank, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  339.46
 
Development and Poverty Reduction : A Global Comparative Perspective
Tác giả: Yongnian Zheng, Jiwei Qian, Jiwei Qian
Xuất bản: : Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  339.46
 
Aspects of Poverty and Inequality in Cameroon
Tác giả: Wokia-azi Ndangle Kumase
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  339.46
 
Macroeconomic Policies and Poverty
Tác giả: Ashoka Mody, Ashoka Mody, Catherine Pattillo, Catherine Pattillo
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  339.46
 
Aspects of Poverty and Inequality in Cameroon
Tác giả:
Xuất bản: Gottingen: Peter Lang AG, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  339.46
 
Poverty Reduction Strategies
Tác giả:
Xuất bản: Frankfurt am Main: Peter Lang AG, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  339.46
 
Poverty Reduction Strategies : A comparative study applied to empirical research
Tác giả: Philipp Kircher
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  339.46
 
World poverty
Tác giả: Sylvia Whitman
Xuất bản: New York NY: Facts On File Inc, c2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.46
 
1

Truy cập nhanh danh mục