Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.1562501 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:339.46
When things fall apart
Tác giả: Dudwick Nora
Thông tin xuất bản: nt :World Bank
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 0821350676
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12094 Năm XB: 2003 File: PDF
Aspects of Poverty and Inequality in Cameroon
Thông tin xuất bản: Peter Lang AG
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9783631753514
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 161734 Năm XB: 2010
Macroeconomic Policies and Poverty
Tác giả: Mody Ashoka
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9780203005804
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 174666 Năm XB: 2006
Aspects of Poverty and Inequality in Cameroon
Thông tin xuất bản: BernPeter Lang International Academic Publishers
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: b13873
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 177146 Năm XB: 2018
Poverty Reduction Strategies
Thông tin xuất bản: Peter Lang AG
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9783631753668
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 166795 Năm XB: 2002
Development and Poverty Reduction : A Global Comparative Perspective
Tác giả: Zheng Yongnian
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9780429292125
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 174981 Năm XB: 2019
Poverty Reduction Strategies
Tác giả: Kircher Philipp
Thông tin xuất bản: BernPeter Lang International Academic Publishers
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9783631393840
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 186521 Năm XB: 20180926
Poverty Reduction Strategies : A comparative study applied to empirical research
Tác giả: Kircher Philipp
Thông tin xuất bản: BernPeter Lang International Academic Publishers
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: b13888
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 176040 Năm XB: 2018
Aspects of Poverty and Inequality in Cameroon
Thông tin xuất bản: BernPeter Lang International Academic Publishers
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9783631595350
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 186533 Năm XB: 20180926
1

Truy cập nhanh danh mục