Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 8 kết quả (0.6799514 giây)
When things fall apart
Tác giả: Dudwick Nora,
Thông tin xuất bản: nt : World Bank , 2003
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 0821350676
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12094 Định dạng: PDF
Aspects of Poverty and Inequality in Cameroon
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9783631753514
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Macroeconomic Policies and Poverty
Tác giả: Mody Ashoka,
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9780203005804
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Development and Poverty Reduction : A Global Comparative Perspective
Tác giả: Zheng Yongnian,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2019
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9780429292125
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Poverty Reduction Strategies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Frankfurt am Main : Peter Lang AG , 2002
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9783631753668
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
World poverty
Tác giả: Whitman Sylvia,
Thông tin xuất bản: New York NY : Facts On File Inc , c2008
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 0816068070
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Poverty Reduction Strategies : A comparative study applied to empirical research
Tác giả: Kircher Philipp,
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9783631753668
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Aspects of Poverty and Inequality in Cameroon
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Gottingen : Peter Lang AG , 2010
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9783631753514
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục