Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Innovations in public governance [electronic resource]
Tác giả: Ari-Veikko Anttiroiko, S J Bailey, Pekka Valkama
Xuất bản: Amsterdam Washington DC: IOS Press, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  351
 
Bàn về công tác quản lý nhà nước
Tác giả: Nguyễn Hữu Hoàn
Xuất bản: TpHCM: Cty cổ phần quốc tế 5T, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  351
 
Time, policy, management : governing with the past
Tác giả: Christopher Pollitt
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  351
 
The Future of Election Administration [electronic resource] : Cases and Conversations
Tác giả: Mitchell Brown, Kathleen Hale, Bridgett A King
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Pivot, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  351
 
Co-creating Digital Public Services for an Ageing Society [electronic resource] : Evidence for User-centric Design
Tác giả: Juliane Jarke
Xuất bản: : Springer International Publishing Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  351
 
To kill the king : post-traditional governance and bureaucracy
Tác giả: David John Farmer
Xuất bản: Armonk NY: ME Sharpe, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  351
 
Public Management and Administration
Tác giả: Ubaldo Comite
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  351
 
European Perspectives for Public Administration The Way Forward
Tác giả:
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  351
 
Collapsing Structures and Public Mismanagement
Tác giả: Wolfgang Seibel
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  351
 
Benaderingen van planning : Vier preadviezen over beleidsvorming in het openbaar bestuur
Tác giả: P Thoenes
Xuất bản: sGravenhage: WRR, 1981
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  351
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục