Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Aaliance ambient assisted living roadmap
Tác giả:
Xuất bản: Fairfax VA: IOS Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.82
 
Breaking the cycle of abuse : how to move beyond your past to create an abuse-free future
Tác giả: Beverly Engel
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.82924
 
Partner stalking : how women respond, cope, and survive
Tác giả: TK Logan
Xuất bản: New York: Springer Pub, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.8292
 
Domestic violence
Tác giả: McCue Margi Laird
Xuất bản: : ABCCLIO, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  362.8292
 
The Handbook of Family Dispute Resolution
Tác giả: Alison Taylor
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass Incorporated, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  362.8286
 
The glass castle : a memoir
Tác giả: Jeannette Walls
Xuất bản: New York: Scribner, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.82092
 
Kinder schützen, Familien stärken : Erfahrungen und Empfehlungen für die Ausgestaltung Früher Hilfen aus der "Pro Ki...
Tác giả: Tilman Brand, Tilman Brand, Tanja Jungmann, Tanja Jungmann
Xuất bản: : Beltz Juventa, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362.8286
 
Outsmarting the riptide of domestic violence : metaphor and mindfulness for change
Tác giả: Pat Pernicano
Xuất bản: Lanham Md: Jason Aronson, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.8292
 
On the death of a child
Tác giả: Celia Hindmarch
Xuất bản: Oxford: Radcliffe, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.829
 
Công tác xã hội gia đình
Tác giả: Huỳnh Minh Hiền
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  362.82
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục