Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Aaliance ambient assisted living roadmap
Tác giả:
Xuất bản: Fairfax VA: IOS Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.82
 
International perspectives in health informatics
Tác giả: Elizabeth Borycki
Xuất bản: Amsterdam Fairfax VA: IOS Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.285
 
Medicine Meets Virtual Reality 18 : NextMed
Tác giả: James D Westwood
Xuất bản: Amsterdam Fairfax VA: IOS Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.284
 
Electromagnetic field, health and environment : proceedings of EHE'07
Tác giả: Andrzej Krawczyk
Xuất bản: Amsterdam Fairfax VA: IOS Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Communicating process architectures 2007 : WoTUG-30 : proceedings of the 30th WoTUG Technical Meeting, 8-11 July 2007, U...
Tác giả: Alistair A McEwan
Xuất bản: Amsterdam Fairfax VA: IOS Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.35
 
Quality in design and execution of engineering practice
Tác giả: L A van Gunsteren
Xuất bản: Amsterdam Fairfax VA: IOS Press, c2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.0042
 
EHealth2014--health informatics meets ehealth : outcomes research : the benefit of health-IT
Tác giả: Alexander Hörbst
Xuất bản: Amsterdam Fairfax VA: IOS Press, 2014
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục