Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
The environment as hazard
Tác giả: Ian Burton, Robert W Kates, Gilbert F White
Xuất bản: Guilford Press: New York, 1993
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.3
 
The new terrorism : fanaticism and the arms of mass destruction
Tác giả: Walter Laqueur
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.3
 
Tuyển tập các báo cáo khoa học hội nghị môi trường toàn quốc 2005
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.3
 
The counterterrorism handbook : tactics, procedures, and techniques
Tác giả: Frank Bolz, David P Schulz
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  363.3
 
The UN's lone ranger : combating International wildlife crime
Tác giả: John M Sellar
Xuất bản: Dunbeath Caithness Scotland: Whittles Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.3
 
The U.S. Military Response to the 2010 Haiti Earthquake
Tác giả:
Xuất bản: Santa Monica CA: RAND Corporation, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  363.3
 
The UN's lone ranger : Combating International wildlife crime
Tác giả: John M Sellar
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  363.3
 
1

Truy cập nhanh danh mục