Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 19 kết quả (0.5800021 giây)
Trí khôn phi học đường tư duy của trẻ trước tuổi đi học và nhà trường theo đó nên dạy thế nào = The unschooled mind : ho...
Tác giả: Gardner Howard,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri thức , 2020
Ký hiệu phân loại: 370.152
ISBN: 9786049850431
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Classroom lessons : integrating cognitive theory and classroom practice
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , 1994
Ký hiệu phân loại: 370.152
ISBN: 0262133008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Classroom lessons : integrating cognitive theory and classroom practice
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1994
Ký hiệu phân loại: 370.152
ISBN: 0262279487
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Inventive Minds : Marvin Minsky on Education
Tác giả: Solomon Cynthia,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 370.152
ISBN: 9780262039093
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Understanding effective learning : strategies for the classroom
Tác giả: Hewitt Des,
Ký hiệu phân loại: 370.152
ISBN: 0335222374
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 76605 Định dạng: PDF
Peak performance : success in college and beyond
Tác giả: Ferrett Sharon K,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2012
Ký hiệu phân loại: 370.152
ISBN: 9780073375199
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Peak performance : success in college and beyond
Tác giả: Ferrett Sharon K,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2010
Ký hiệu phân loại: 370.152
ISBN: 9780073375120 (student edition : alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Beyond smarter : mediated learning and the brain's capacity for change
Tác giả: Feuerstein Reuven,
Thông tin xuất bản: New York : Teachers College Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 370.152
ISBN: 0807751189
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 138532 Định dạng: PDF
Head First Learn to Code : A Brain-Friendly Guide
Tác giả: Freeman Eric,
Thông tin xuất bản: California : OReilly Media Inc , 2018
Ký hiệu phân loại: 370.152
ISBN: 9781491958865
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 140890 Định dạng: PDF
Computational thinking for the modern problem Solver
Tác giả: Riley David D,
Thông tin xuất bản: New York : CRC Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 370.152
ISBN: 9781466587793
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 140892 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục