Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
Tác giả: Võ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.72
 
How to design and evaluate research in education
Tác giả: Jack R Fraenkel, Helen H Huyn, Norman E Wallen
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  370.72
 
Selected styles in web-based educational research
Tác giả: Bruce Leslie Mann
Xuất bản: : Information Science Pub, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.72
 
Phương pháp thiết kế và đánh giá nghiên cứu trong giáo dục. -Phần II (từ chương 13 đến chương 24)
Tác giả: Norman E Wallen, Jack R Fraenkel
Xuất bản: : knxb, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  370.72
 
Advancing scientific research in education
Tác giả: on Research in Education Committee
Xuất bản: Washington DC: National Academies Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.72
 
Foundations for Research : Methods of Inquiry in Education and the Social Sciences
Tác giả: DeMarrais Kathleen Bennett, Lapan Stephen D
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.72
 
Medien - Wissen - Bildung. Explorationen visualisierter und kollaborativer Wissensräume
Tác giả: Theo Hug, Theo Hug, Ronald Maier, Ronald Maier
Xuất bản: Innsbruck: innsbruck university press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  370.72
 
De cirkel van goede intenties : De economie van het publieke belang
Tác giả: Coen Teulings, Lans Bovenberg, van Dalen
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  370.72
 
Systematic Reviews in Educational Research [electronic resource] : Methodology, Perspectives and Application
Tác giả: Svenja Bedenlier, Melissa Bond, Katja Buntins, Michael Kerres, Olaf Zawacki-Richter
Xuất bản: Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden Imprint Springer VS, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  370.72
 
Theorien in der qualitativen Bildungsforschung
Tác giả:
Xuất bản: LeverkusenOpladen: Verlag Barbara Budrich, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  370.72
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục