Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Unknown quantity [electronic resource] : a real and imaginary history of algebra
Tác giả: John Derbyshire
Xuất bản: Washington DC: Joseph Henry Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.009
 
Algebra success in 20 minutes a day
Tác giả: Barbara Jund
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.007
 
Algebra
Tác giả:
Xuất bản: : Manhattan Prep Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.0076
 
Algebra II
Tác giả: Mary Jane Sterling
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.0076
 
Algebra I
Tác giả: Mary Jane Sterling
Xuất bản: New York: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.0076
 
Algebra in 15 minutes a day
Tác giả:
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.00712
 
Introduction to algebra : art of problem solving
Tác giả: Richard Rusczyk
Xuất bản: Alpine CA: AoPS, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.0076
 
Algebra II workbook for dummies
Tác giả: Mary Jane Sterling
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.0076
 
1001 algebra II practice problems for dummies
Tác giả: Mary Jane Sterling
Xuất bản: Hoboken New Jersey: For Dummies a Wiley Brand, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.0076
 
Developing thinking in algebra
Tác giả: John Mason, Alan Graham, Sue Johnston-Wilder
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: Open University in association with Paul Chapman Pub Sage Publications, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.0071
 
1

Truy cập nhanh danh mục