Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Surfactant science and technology
Tác giả: Drew Myers
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.33
 
Surface characterization : a user's sourcebook
Tác giả: Dag Brune
Xuất bản: Oslo Weinheim New York: Scandinavian Science Publisher WileyVCH, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.33
 
Chemical properties of material surfaces
Tác giả: Marek Kosmulski
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.33
 
Cohesion and structure of surfaces
Tác giả: K Binder
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.33
 
On-Surface Synthesis II : Proceedings of the International Workshop On-Surface Synthesis, San Sebastián, 27-30 June 2016
Tác giả: Dimas G de Oteyza, Dimas G de Oteyza, Celia Rogero, Celia Rogero
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  541.33
 
Liquid interfaces in chemical, biological, and pharmaceutical applications
Tác giả: Alexander G Volkov
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.33
 
Advanced Sorption Process Applications
Tác giả: Serpil Edebali
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  541.33
 
21st Century Surface Science : a Handbook
Tác giả: Phuong Pham, Pratibha Goel, Pratibha Goel, Samir Kumar, Samir Kumar, Phuong Pham, Kavita Yadav, Kavita Yadav
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  541.33
 
Sorption in 2020s
Tác giả: George Kyzas, George Kyzas, Nikolaos Lazaridis, Nikolaos Lazaridis
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  541.33
 
Introduction to applied colloid and surface chemistry
Tác giả: Georgios M Kontogeorgis, Sören Kiil
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.33
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục