Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 106 kết quả
The Facts on File Earth science handbook
Tác giả:
Xuất bản: New York: Facts on File, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  550
 
The Chronologers' Quest [electronic resource] : The Search for the Age of the Earth
Tác giả: Patrick Wyse Jackson
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550
 
Encyclopedia of earth science
Tác giả: Timothy M Kusky
Xuất bản: New York NY: Facts on File, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550
 
Geology for Civil Engineers
Tác giả: A C McLean, C D Gribble
Xuất bản: : Taylor Francis eLibrary, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550.24624
 
This Earth of Ours
Tác giả: Laeeq Futenhally
Xuất bản: : National Book Trust NBT, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550
 
Earth Science
Tác giả: Francisco Borrero, Frances Scelsi Hess, Juno Hsu, Gerhard Kunze, Stephen Letro, Michael Manga, Len Sharp, Theodore Snow
Xuất bản: : GlencoeMcgrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550
 
Eyewitness Workbooks Earth (DK Eyewitness Workbooks)
Tác giả: Caryn Jenner
Xuất bản: : DK CHILDREN, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550
 
Earth
Tác giả:
Xuất bản: : Saddleback Educational Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550
 
Advances in geosciences
Tác giả: W-H Ip
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550
 
Language of the Earth [electronic resource] : [a literary anthology]
Tác giả: B D Malamud, Frank Harold Trevor Rhodes, Richard O Stone
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục