Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 57 kết quả
Pharmacology for dentistry [electronic resource]
Tác giả: Surender Singh
Xuất bản: New Delhi: New Age International P Ltd Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.10246176
 
Study guide for Pharmacology and the nursing process, seventh edition, Linda Lane Lilley, Shelly Rainforth Collins, Juli...
Tác giả: Julie S Snyder, Shelly Rainforth Collins, Linda Lane Lilley, Diane Savoca
Xuất bản: St Louis Missouri: ElsevierMosby, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1024613
 
Comprehensive pharmacy review for NAPLEX
Tác giả: Leon Shargel
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1076
 
Dược thư quốc gia Việt Nam = : Vietnamese national drug formulary
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.103
 
Từ vựng kỹ thuật dược Anh – Pháp – Việt = : English – French – Vietnamese vocabulary of Pharmaceutical Technology
Tác giả: Huỳnh Trúc Anh Ngọc, Nguyễn An Thi, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thị Bảo Vân, Nguyễn Tiến Thành, Võ Xuân Minh, Vũ Chu Hùng, Vũ Đình Hiển
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.103
 
Dược thư quốc gia Việt Nam = Vietnamese national drug formulary
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  615.103
 
Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ tư = Pharmacopoeia Vietnamica
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.103
 
Pharmacology : PreTest Self-Assessment and Review
Tác giả: Arnold Stern
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1076
 
Math and dosage calculations for health occupations
Tác giả: Renee A Dawe
Xuất bản: : Glencoe, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  615.10151
 
Computer Applications in Pharmaceutical Research and Development
Tác giả: Sean Ekins, Binghe Wang
Xuất bản: : WileyBlackwell, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.10285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục