Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 291 kết quả (0.8280605 giây)
Principles of molecular medicine
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Totowa NJ : Humana Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 616.042
ISBN: 0896035298
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 37594 Định dạng: PDF
Thực tập di truyền y học : sách dành cho sinh viên
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Y học , 2006
Ký hiệu phân loại: 616.042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 116090 Định dạng: PDF
Evolution in health and disease
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 616.042
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 121384 Định dạng: PDF
Psychosocial genetic counseling
Tác giả: Weil Jon,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 616.042
ISBN: 0195120663
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 137632 Định dạng: PDF
Gene therapy technologies, applications and regulations [electronic resource] : from laboratory to clinic
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester : John Wiley Sons Ltd , 1999
Ký hiệu phân loại: 616.042
ISBN: 0470842385
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 40009 Định dạng: PDF
Nonsense-mediated mrna decay in human disease : an approach for personalized medicine
Tác giả: Lejeune Fabrice,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Elsevier , 2016
Ký hiệu phân loại: 616.042
ISBN: 9780128044681
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 104672 Định dạng: PDF
Diagnostic cytogenetics [electronic resource]
Tác giả: Wegner RolfDieter,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : Springer , 1999
Ký hiệu phân loại: 616.042
ISBN: 3642478131
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107695 Định dạng: PDF
ABC of clinical genetics
Tác giả: Kingston Helen M,
Thông tin xuất bản: London : BMJ , 2002
Ký hiệu phân loại: 616.042
ISBN: 0727916270
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 81126 Định dạng: PDF
Survival of the Sickest: A Medical Maverick Discovers Why We Need Disease
Tác giả: James Patterson,
Thông tin xuất bản: : HarperCollins , 2007
Ký hiệu phân loại: 616.042
ISBN: 9780060889654
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 53079 Định dạng: EPUB
Genes, chromosomes, and disease : from simple traits, to complex traits, to personalized medicine
Ký hiệu phân loại: 616.042
ISBN: 0137075448
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 112869 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục