Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.3300506 giây)
Advances in brain imaging
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : American Psychiatric Pub , 2001
Ký hiệu phân loại: 616.89075
ISBN: 1585620289
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 80959 Định dạng: PDF
Standardized evaluation in clinical practice
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : American Psychiatric Pub , 2003
Ký hiệu phân loại: 616.89075
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 121350 Định dạng: PDF
Taxometrics : toward a new diagnostic scheme for psychopathology
Tác giả: Schmidt Norman B,
Ký hiệu phân loại: 616.89075
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132404 Định dạng: PDF
Personality and mental illness : an essay in psychiatric diagnosis
Tác giả: Bowlby John,
Thông tin xuất bản: London : Routledge , 1999
Ký hiệu phân loại: 616.89075
ISBN: 0415191327
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 137904 Định dạng: PDF
Essentials of psychiatric diagnosis : responding to the challenge of DSM-5
Tác giả: Frances Allen,
Thông tin xuất bản: New York : The Guilford Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 616.89075
ISBN: 1462513484
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138019 Định dạng: PDF
Mad science : psychiatric coercion, diagnosis, and drugs
Tác giả: Kirk Stuart A,
Thông tin xuất bản: New Brunswick NJ : Transaction Publishers , 2013
Ký hiệu phân loại: 616.89075
ISBN: 1412849764
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138669 Định dạng: PDF
Diagnosis made easier : principles and techniques for mental health clinicians
Tác giả: Morrison James R,
Thông tin xuất bản: New York : The Guilford Press , 2014
Ký hiệu phân loại: 616.89075
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138689 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục