Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Precast concrete : materials, manufacture, properties, and usage
Tác giả: M Levitt
Xuất bản: London Englewood NJ: Applied Science, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.137
 
Polymers in cementitious materials [electronic resource]
Tác giả: Michelle Miller
Xuất bản: Shawbury Eng: Rapra Technology, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.135
 
Công nghệ bê tông tự lèn
Tác giả: Hoàng Phó Uyên, Vũ Quốc Vương
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.136
 
Concrete Fracture Models and Applications elektronisk ressurs
Tác giả: Shailendra Kumar, Sudhirkumar V Barai
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.136
 
Giáo trình kỹ thuật cốt thép biết hàn theo phương pháp Môđun
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  620.137
 
Bê tông cốt sợi thép
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Ngọc Long, Phạm Duy Anh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.137
 
Transport Properties and Concrete Quality : Materials science of concrete
Tác giả: Barzin Mobasher, Jan Skalny
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.136
 
Cement replacement materials
Tác giả: Ali Akbar Ramezanianpour
Xuất bản: New York: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.136
 
Corrosion of reinforcement in concrete [electronic resource] : mechanisms, monitoring, inhibitors and rehabilitation tec...
Tác giả: Michael Raupach
Xuất bản: Cambridge Boca Raton: Woodhead CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.13723
 
Reinforced concrete with FRP bars : mechanics and design
Tác giả: Antonio Nanni, Antonio De Luca, Hany Jawaheri Zadeh
Xuất bản: Boca Raton Florida: CRC PressTaylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.137
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục