Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Surface analysis : the principal techniques
Tác giả: Ian Gilmore, J C Vickerman
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.44
 
Surface analysis with STM and AFM : experimental and theoretical aspects of image analysis
Tác giả: Sergei N Magonov, Myung-Hwan Whangbo
Xuất bản: Weinheim New York: VCH, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.44
 
Các phương pháp gia công tinh
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.44
 
Các phương pháp gia công tinh
Tác giả: Trần Văn Địch
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.44
 
Công nghệ gia công tinh bóng bằng vật liệu hạt
Tác giả: Nguyễn Đắc Lộc, Nguyễn Huy Ninh, Trương Hoành Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.44
 
Lý thuyết tạo hình bề mặt chi tiết quang
Tác giả: Nguyễn Trọng Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Bách khoa Hà Nội, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.44
 
Poly(o-aminophenol) film electrodes
Tác giả: Ricardo Tucceri
Xuất bản: New York: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.44
 
Surface science techniques
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.44
 
Surfaces and Interfaces of Solids [electronic resource]
Tác giả: H Lüth
Xuất bản: Germany: SpringerVerlag Berlin Heidelberg GmbH, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.44
 
Islands, Mounds and Atoms [electronic resource]
Tác giả: Thomas Michely, Joachim Krug
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.44
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục