Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Transients in electrical systems : analysis, recognition, and mitigation
Tác giả: J C Das
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31921
 
Power system harmonics
Tác giả: Jos Arrillaga, Neville R Watson
Xuất bản: Chichester: John Wiley Sons Ltd, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31921
 
Transient analysis of power systems : a practical approach
Tác giả: Juan A Martinez-Velasco
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyIEEE Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.31921
 
Transmission lines for digital and communication networks : an introduction to transmission lines, high-frequency and hi...
Tác giả: Richard E Matick
Xuất bản: New York: IEEE Press, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.31921
 
Transient analysis of power systems : solution techniques, tools, and applications
Tác giả: Juan A Martinez-Velasco
Xuất bản: Chichester West Sussex United Kingdom: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.31921
 
Định vị sự cố trên đường dây truyền tải điện
Tác giả: Trương Hữu Thành, Huỳnh Châu Duy, Trương Việt Anh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ
Bản in
ddc:  621.31921
 
Power system transient analysis : theory and practice using simulation programs (ATP-EMTP)
Tác giả: Eiichi Haginomori, Junichi Arai, Hisatochi Ikeda, Tadashi Koshiduka
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31921
 
1

Truy cập nhanh danh mục