Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Tellurite glasses handbook : physical properties and data
Tác giả: Raouf A H El-Mallawany
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.3692
 
Noise and signal interference in optical fiber transmission systems : an optimum design approach
Tác giả: Stefano Bottacchi
Xuất bản: Chichester UK: John Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3692
 
Fiber optic measurement techniques
Tác giả: Rongqing Hui, Maurice S O'Sullivan
Xuất bản: Burlington MA: Elsevier Academic Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3692
 
Hệ thống thông tin sợi quang
Tác giả: Phùng Văn Vận, Nguyễn Cảnh Tuấn, Trần Hồng Quân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3692
 
Fiber optic essentials
Tác giả: Casimer M DeCusatis, Carolyn J Sher DeCusatis
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3692
 
Fiber Optic Essentials
Tác giả: K Thyagarajan, Ajoy Ghatak
Xuất bản: New Jersey: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3692
 
Foundations for Guided-Wave Optics
Tác giả: Chin-Lin Chen
Xuất bản: New Jerey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3692
 
Applications of nonlinear fiber optics
Tác giả: G P Agrawal
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3692
 
Nonlinear fiber optics
Tác giả: G P Agrawal
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3692
 
Lab-on-fiber technology
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3692
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục