Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 26 kết quả (0.2699974 giây)
Advances in Structural Health Monitoring
Tác giả: Hassan Maguid HM,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2019
Ký hiệu phân loại: 624.17
ISBN: 9781839628726
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Smart Actuation and Sensing Systems - Recent Advances and Future Challenges
Tác giả: Gabriele Vassura,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 624.17
ISBN: 9789535107989
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Lập chương trình tính toán công trình xây dựng bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Tác giả: Griffiths DV,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1997
Ký hiệu phân loại: 624.17
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Giúp bạn xây nhà : Cẩm nang
Tác giả: Ngô Huy Nam,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.17
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cẩm nang kết cấu xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 624.17
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Handbook of Construction Tolerances
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 624.17
ISBN: 9780471931515
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Building structures
Tác giả: Ambrose James E,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 1993
Ký hiệu phân loại: 624.17
ISBN: 0471540609 (acidfree paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Motion Structures : Deployable Structural Assemblies of Mechanisms
Tác giả: You Zhong,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2012
Ký hiệu phân loại: 624.17
ISBN: 9780367865573
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The finite element method
Tác giả: Zienkiewicz O C,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : ButterworthHeinemann , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.17
ISBN: 0750650494
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 43974 Định dạng: PDF
Kết cấu công trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.17
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45089 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục