Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Thiết kế đường đô thị
Tác giả: Phạm Hữu Đức, Nguyễn Văn Thịnh, Trần Hữu Diện
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.725
 
The Paris-Lexington Road : Community-Based Planning And Context Sensitive Highway Design
Tác giả: Krista L Schneider
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.725
 
Thiết kế đường cao tốc
Tác giả: Dương Ngọc Hải
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.725
 
Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô
Tác giả: Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quang Phúc
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  625.725
 
Thiết kế đường ô tô . Tập 4. Khảo sát thiết kế đường ô tô
Tác giả: Dương Ngọc Hải
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.725
 
Thiết kế đường ô tô . Tập II
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu, Dương Học Hải, Nguyễn Xuân Trục
Xuất bản: Hà Nội: Giao thôn g vận tải, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.725
 
Phương pháp thiết kế tuyến Clothoid cho đường ô tô
Tác giả: Nguyễn Xuân Vinh
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.725
 
Thiết kế đường đô thị và sân bay
Tác giả: Đỗ Minh Thạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  625.725
 
Thiết kế đường ô tô 1
Tác giả: Đỗ Minh Thạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  625.725
 
Thiết kế đường thành phố
Tác giả: Đỗ Minh Thạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  625.725
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục