Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
A course in fuzzy systems and control
Tác giả: Li-Xin Wang
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.83
 
Feedback Control of Computing Systems
Tác giả: Joseph L Hellerstein, Yixin Diao, Sujay Parekh, Dawn M Tilbury
Xuất bản: : WileyBlackwell, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.83
 
Fundamental limitations in filtering and control
Tác giả: M Seron, J Braslavsky, Graham C Goodwin
Xuất bản: London New York: Springer, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.83
 
Modern Control systems
Tác giả: Richard C Dorf, Robert H Bishop
Xuất bản: Reading Mass: AddisonWesley, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.83
 
Time-delay systems : Lyapunov functionals and matrices
Tác giả: Vladimir Kharitonov
Xuất bản: New York: BirkhauserSpringer, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.83
 
Discrete-Time Sliding Mode Control for Networked Control System
Tác giả: Dipesh H Shah, Axaykumar Mehta
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.83
 
Model-Reference Robust Tuning of PID Controllers
Tác giả: Alfaro Víctor M, Ramon Vilanova
Xuất bản: : Springer, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.83
 
Instrumentation for process measurement and control
Tác giả: Norman A Anderson
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.83
 
Feedback control systems : a fast-track guide for scientists and engineers
Tác giả: Alex Abramovici, Jake Chapsky
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.83
 
Stability and robustness of multivariable feedback systems
Tác giả: Michael George Safonov
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 1980
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.83
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục