Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1866 kết quả (0.1700009 giây)
Lập đọc phân tích báo cáo tài chính và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 122 Năm XB: 1996
Kiểm toán nội bộ : Lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 161 Năm XB: 1998
Hướng dẫn thực hành về kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
Tác giả: Võ Văn Nhị,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 657.42
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 314 Năm XB: 1999
Kiểm Toán
Tác giả: Vũ Hữu Đức,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 316 Năm XB: 1997
Kiểm toán = Auditing
Tác giả: Arens Alvin A,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 323 Năm XB: 1995
Chứng từ -Sổ sách báo cáo kế toán : Hướng dẫn thực hành
Tác giả: Bùi Văn Dương,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657.45
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 324 Năm XB: 1999
Kế toán thuế giá trị gia tăng & thuế thu nhập doanh nghiệp : Hướng dẫn t
Tác giả: Phạm Huyên,
Thông tin xuất bản: TpHCM, Thống Kê
Ký hiệu phân loại: 657.48
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 325 Năm XB: 1999
Schaum's outlines principles of accounting I
Tác giả: Lerner Joel,
Thông tin xuất bản: NJ, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 0070381496
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 348 Năm XB: 1999
Intermediate accounting II
Tác giả: Englard Baruch,
Thông tin xuất bản: NJ, McGrawHill
Ký hiệu phân loại: 657.044
ISBN: 0070194831
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 349 Năm XB: 1992
Kế toán đại cương
Tác giả: Nguyễn Việt,
Thông tin xuất bản: Hà Nội, Tài Chính
Ký hiệu phân loại: 657
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 691 Năm XB: 1998
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục