Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.218794 giây)
Wiley IFRS 2010 [electronic resource] : interpretation and application of international financial reporting standards
Tác giả: Epstein Barry Jay,
Ký hiệu phân loại: 657.0218
ISBN: 9780470453230
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 41112 Định dạng: PDF
Wiley IAS 2003 : interpretation and application of International Accounting Standards 2003
Tác giả: Epstein Barry J,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 657.0218
ISBN: 0471227366
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48679 Định dạng: PDF
Chuẩn mực IAS 36 và điều kiện áp dụng chuẩn mực IAS ở Việt Nam
Tác giả: Chu Thúy Anh,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.0218
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thực tiễn và giải pháp vận dụng giá trị hợp lý trong doanh nghiệp Việt Nam theo chuẩn mực kế toán quốc tế
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2014
Ký hiệu phân loại: 657.0218
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Pratique des normes IAS-IFRS :40 cas d'application
Tác giả: Obert Robert,
Thông tin xuất bản: Paris : Ordre des expertscomptables Dunod , 2005
Ký hiệu phân loại: 657.0218
ISBN: 2100485776
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93167 Định dạng: PDF
Định hướng vận dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp TP.HCM theo chuẩn mực báo cáo tài chính q...
Tác giả: Phạm Thị Lý,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2015
Ký hiệu phân loại: 657.0218
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 101350 Định dạng: PDF
Doanh nghiệp Việt Nam với việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
Ký hiệu phân loại: 657.0218
ISBN: 9786049228636
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục